Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


SINT LIDUINA COMMISSIE SCHIEDAM     <=terug

=== De Sint Liduina Commissie Schiedam heeft sinds begin 2014 een eigen website: www.liduinavanschiedam.nl

Op deze pagina worden de nieuwsbrieven van de commissie gepubliceerd. Zie ook de website van de Liduinabasiliek: www.liduinabasiliek.nl ===Ook al wordt Liduina over de gehele wereld vereerd, Schiedam is het centrum voor de verering van de Heilige Liduina die haar gehele leven in Schiedam heeft gewoond. De verering in Schiedam is al vanaf het leven van Liduina ononderbroken geweest.

Op 27 maart 1926 werd het Sint Liduina Comité opgericht ter voorbereiding van het vijfde eeuwfeest van de heilige Liduina in 1933. Met het overlijden in 2009 van de heer W.J.M. Groenendaal, als enig overgebleven lid, hield het comité (dat veelal los van de Schiedamse parochies werkte) de facto op te bestaan.

Ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van de geboorte van Liduina, dat in 1980 herdacht werd, is de St.Liduinavereniging opgericht. Met een blad "Sancta Liduina", dat maandelijks verscheen in de periode april 1979 - april 1980.

Op 25 juli 2012 is de Sint Liduina Commissie Schiedam opgericht. Deze commissie valt onder de pastoraatgroep van de deelgemeenschap H.Liduina - O.L.V. Rozenkrans, onderdeel van parochie De Goede Herder, in samenspraak met de rector van de Liduinabasiliek. De volgende personen maken deel uit van de commissie: rector C.J.M. Biesjot, E.S. Beijnes, A.J. Franken, R.J. Pluijm, R.W. Poels (voorzitter), E.E.C. Vercruysse.

Doel van de Liduinacommissie zal zijn: het zich toeleggen op zo mogelijk alles betrekking hebbend op de Heilige Liduina. Uiteenlopend van het geven van een grotere bekendheid in en buiten Schiedam, tot aan dienstbaarheid binnen de parochie.

Sint Liduina Commissie Schiedam

Contact: R.W. (Ruud) Poels, voorzitter.
Telefoon: 010-4700191, e-mail: poelsrw@hetnet.nl 

Hieronder zijn de nieuwsbrieven van de commissie opgenomen:
- Liduinacommissie: Tweede Nieuwsbrief, verschenen 6 juni 2013
- Liduinacommissie: Eerste Nieuwsbrief, verschenen 6 april 2013


    <=terug